Kwekerij “de Oude Aa” ligt in het buitengebied van Deurne, grenzend aan het dorpje Vlierden en bungalowpark ‘de Bikkels’.
Deurne is een gemeente met ongeveer 32.000 inwoners en bijna 12.000 ha groot. Wie het over Deurne heeft denkt al gauw aan De Peel, dit is een natuurgebied dat voor een groot deel in deze gemeente ligt, maar er is meer natuur. Ook het Zandbos met het Buntven, de Liesselse bossen en natuurlijk ook De Bikkels. Een zandverstuiving met jeneverbesbegroeiing, die uniek is in Nederland.

Op de foto ziet u de Oude Aa , een riviertje dat tussen de Bikkels en de kwekerij stroomt. Aan dit riviertje ontleent de kwekerij zijn naam. Tussen bungalowpark ‘de Bikkels’ en de kwekerij ligt de Oude Aa en een groenstrook met paddenpoel en weelderige plantengroei die tot een prachtige natuurstrook is uitgegroeid. Regelmatig worden aan de waterrand de groene kikkers en vuurbuiksalamanders waargenomen. En is het een veilige broedplek voor waterwild zoals wilde eend en waterhoen.

 

 

 

 

 

 

De kwekerij is ongeveer 7 hectare groot, waarvan 1,2 hectare kas, 3,5 ha buiten teelt en 2,3 hectare natuur. Deze natuur is zeer belangrijk voor het jaarrond behoud van een biologisch evenwicht. Wat dient ter ondersteuning van het evenwicht op de kwekerij wat door de snelle omloop niet altijd mogelijk is.

Halverwege 2017 heeft een renovatie van de wateropvang en verbetering en uitbreiding van containervelden plaats gevonden.

 

De planten worden in pot gekweekt en staan in hard plastic kweek tray’s, waardoor efficiënte logistiek mogelijk wordt.

 

Het transport op de kwekerij wordt uitgevoerd met drie speciaal daarvoor ontwikkelde heftrucks. Van de meest gangbare tray, kan de heftruck er 20 in een keer vervoeren en snel en efficiënt van en naar de werkruimte vervoeren.


 

 

 

Enkele jaren geleden kwamen wij kasruimte tekort voor overwintering en hebben wij op een kleine afstand een kas kunnen huren. Deze kas is ongeveer een halve hectare groot en wordt gebruikt voor het overwinteren van planten en voor het beschermen van moederplanten.

Voor het transport van en naar deze kas hebben we een vrachtwagen met trailer. Ook wordt er regelmatig gebruik gemaakt van de tractor met wagen.

 

Jaarlijks worden ongeveer 2,5 miljoen stekken gemaakt. Een paar procent hiervan wordt verkocht, maar het overgrote deel wordt gebruikt voor eigen teelt. Recent zijn wij ook gestart met vermeerdering via vitro, in samenwerking met een laboratorium.

Voor het stekken is een aparte ruimte beschikbaar met koelcel, zodat de stek in optimale conditie kan worden verwerkt. Waarna ze worden geplaatst onder plastic folie tunnel voorzien van bodemverwarming en koeling, voor een optimaal resultaat.